Fundusze UE

Firma FFK MOULDS Sp. z o.o Sp.k. ubiega się w ramach “Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1 – innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.5 – Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.5.2 – Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” o dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania.

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy FFK MOULDS poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji form do termoformowania, oprogramowania i wyników prac B+R w zakładzie produkcyjnym w Niepruszewie.

Poniżej zestawienie zapytań ofertowy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zapytanie ofertowe do zamówienia na dostawę sterowanego numerycznie pionowego centrum wiertarsko-frezerskiego w wykonaniu bramowym wraz z wysokoobrotowym wrzecionem do 50 tys. obr/min z napędem pośrednim z napędu maszyny(multiplikacja). Postępowanie zostało oznaczone znakiem FFK_1/1.5.2/UE na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z formularzem: FFK_01/1.5.2/UE


Zapytanie ofertowe do zamówienia na zakup oprogramowania do przestrzennego modelowania 3D CAD z możliwością wizualizacji projektu w wersji sieciowej. Postępowanie zostało oznaczone znakiem FFK_2/1.5.2/UE na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z formularzem: FFK_02/1.5.2/UE


Zapytanie ofertowe do zamówienia na zakup komputera typ PC z oprogramowaniem. Postępowanie zostało oznaczone znakiem FFK_3/1.5.2/UE na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z formularzem: FFK_03/1.5.2/UE


Zapytanie ofertowe do zamówienia na zakup systemu precyzyjnej kontroli temperatury w przestrzeni roboczej maszyny. Postępowanie zostało oznaczone znakiem FFK_4/1.5.2/UE na jaki Oferenci winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z formularzem: FFK_04/1.5.2/UE


Firma FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k. zawiadamia wykonawców o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę sterowanego numerycznie pionowego centrum wiertarsko-frezerskiego w wykonaniu bramowym wraz z wysokoobrotowym wrzecionem do 50 tys. obr/min z napędem pośrednim z napędu maszyny(multiplikacja).

W załączeniu „Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania w trybie zapytanie ofertowe“.


Firma FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k. zawiadamia wykonawców o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup systemu precyzyjnej kontroli temperatury w przestrzeni roboczej maszyny.

W załączeniu „Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania w trybie zapytanie ofertowe“.


Firma FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k. zawiadamia dostawców o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup oprogramowania do przestrzennego modelowania 3D CAD z możliwością wizualizacji projektu w wersji sieciowej.

W załączeniu „Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania w trybie zapytanie ofertowe“.


Firma FFK MOULDS Sp. z o.o. Sp.k. zawiadamia wykonawców o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup komputera typu PC z oprogramowaniem.

W załączeniu „Ogłoszenie, informacja o wyniku postępowania w trybie zapytanie ofertowe“.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
OK